Salarisadministratie

U wilt uw medewerkers maandelijks salaris betalen voor de geleverde inspanningen en maandelijks een salarisspecificatie verstrekken. U komt in uw arbeidsovereenkomst een bruto salaris overeen, maar dient het netto equivalent hiervan uit te betalen. Naast het bruto salaris dient u rekening te houden met meerdere kostenposten, zoals o.a. vakantiegeld, bonus, 13e maand, sociale lasten, werknemersverzekeringen, pensioenregelingen, CAO’s. Wij verzorgen dit allemaal voor u.

Dit specialistische werk is bij ons uitstekend op zijn plek en wordt door ons nauwgezet maandelijks uitgevoerd. U ontvangt het totaal overzicht, en de netto te betalen salarissen. Uw medewerker ontvangt een duidelijk en inzichtelijke loonspecificatie.

Daarnaast adviseren wij u over loonkosten, fiscale mogelijkheden en beperkingen van secundaire arbeidsbeloningmogelijkheden, economische en fiscale toetsing van arbeidsovereenkomsten.