Jaarrekening 2

Jaarrekening

Jaarrekeningen geven u informatie over, en per einde van uw boekjaar, de exacte resultaten van uw onderneming. De jaarrekening is de officiële verantwoording van de bedrijfsresultaten. De positie van bezittingen, schulden en vermogen. Veel instanties gebruiken de informatie uit uw jaarrekening. Die dient dus inzicht te verschaffen, helderheid te geven en informatiebron te zijn voor o.a. uw bank, belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen uw aandeelhouder(s) en of Kamer van Koophandel.

Die informatie moet ook tussentijds op elk moment inzichtelijk zijn. AVR Profidi biedt die vinger aan de pols. Informatie en een goede financiële beheersing zijn van levensbelang voor de bedrijfsvoering. Juiste informatie is het fundament om te ondernemen en stelt u in staat om positie te bepalen.

Zo bieden cijfers niet alleen inzicht maar ook uitzicht!