Leerbedrijf

Wij zijn een door het ECABO erkend leerbedrijf en leiden in samenwerking met de Regionale Opleiding Centra voor het MBO administratief personeel op.

De activiteiten van het kenniscentrum ECABO zijn erop gericht, dat het bedrijfsleven goed gekwalificeerde mensen kan krijgen die het, in voldoende aantallen nodig heeft. Het werkterrein van de ECABO beslaat een groot deel van de zakelijke dienstverlening: beroepen zoals secretaresse, administrateur, beveiliger en ICT-beheerder.

AVR Profidi is een erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen:

- Assistent-accountant (4)
- Bedrijfsadministrateur (4)
- Salarisadministrateur (4)
- Boekhoudkundig Medewerker (3)
- Bedrijfsadministratief Medewerker (2)