Controle en meldingsplicht

AVR heeft controle en meldingsplicht op grond van Artikel 16 WWFT en is zich gehouden een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie aan de Financiële inlichtingen eenheid te melden.