Privacy Statement

AVR Profidi kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AVR Profidi verstrekt.

AVR Profidi verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan AVR Profidi uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

AVR Profidi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

AVR Profidi verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van AVR Profidi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
AVR Profidi gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@avr-profidi.nl. AVR Profidi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

AVR Profidi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AVR Profidi maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AVR Profidi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AVR Profidi op via contact@avr-profidi.nl.
www.avrprofidi.nl is een website van AVR Profidi.