Financiële administratie

Het voeren van een goede financiële administratie is vooral samenwerken met de ondernemer. De ontvangen informatie verwerken op grond van juistheid, tijdigheid en volledigheid. Na registratie volgt de interpretatie om meer te zien dan cijfers alleen. Wat "lees" ik uit de cijfers? Wat gebeurt er in de onderneming en dit is wat de ondernemer met zijn onderneming wil realiseren? Informeren, overleggen en bijsturen.

Uw financiële administratie, kortweg "de boekhouding", is een verplichting conform o.a. wetboek 3 art. 5i lid 1.
Eenieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe boeken en bescheiden op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

AVR Profidi is een full service administratiekantoor die elke financiële administratie, hoe complex ook, voeren kan. Vanuit een brede ervaring en een adequaat opleidingsniveau kunt u op dit gebied uitstekend bij ons terecht.

Wederzijds vertrouwen en respect is voort elke onderneming en ondernemer de beste “openingsbalans”.